• slide1
  • slide2

 

مدلسازی مقدماتی -2

مدل سه بعدی زیر را در نرم افزار solidworks ایجاد می کنیم:

مدل سه بعدی

ابتدا دستور revolved boss/base را از نوار ابزار features انتخاب نمایید.به کمک این دستور می توانید یک ترسیم را حول یک محور دوران دهید و یک حجم سه بعدی ایجاد نمایید. این دستور به یک ترسیم نیاز دارد. در صورتی که ترسیم را قبلا ایجاد کرده باشید با انتخاب آن از فضای گرافیکی موضوع دستور قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت باید یک ترسیم ایجاد نمایید.

صفجه front را به منظور ایجاد ترسیم انتخاب کنید و شکل زیر را روی آن رسم کنید. توجه کنید که centerline افقی به مرکز ضلع متصل شده است.

center Line


با خروج از محیط sketch به دستور revolved boss/base باز خواهید گشت . اکنون باید محور دوران یا گردش را به دستور معرفی کنید که در این مثال محور گردش centerline عمودی می باشد. توجه داشته باشید در صورتی که تنها یک خط محور در ترسیم موجود باشد به صورت پیش فرض به عنوان محور گردش انتخاب خواهد شد اما در صورت تمایل می توانید هر خط راست دیگری را به عنوان محور دوران انتخاب کنید.

زاویه گردش در پیش فرض برابر 360درجه است و به راحتی قابل تغییر می باشد. پیش نمایش زرد رنگ در اغلب دستورات نتیجه را به نمایش می دهد. تنظیمات دستور را انجام داده و دستور را اجرا کنید.

ایجاد حجم


برش در مدل

در ادامه با دستور hole wizard آشنا می شوید. این دستور در مدل سوراخ یا فرو رفتگی استاندارد یا غیر استاندارد مانند اثر دریل ایجاد می کند.البته برای اینکار به یک ترسیم کمکی نیاز دارید. دستور sketch را از نوار ابزار sketch انتخاب کنید و در پاسخ به درخواست نرم افزار مبنی بر انتخاب صفحه ترسیم ، سطح تخت بالای مدل را انتخاب کنید.

برش در مدل

تصویر همچنان در نمای ایزو متریک دیده می شود برای جلوگیری از خطای دید تصویر را به کمک دستور normal to از view orientation در نمای مناسب قرار دهید. و یک center line افقی از لبه داخلی به سمت لبه خارجی رسم کنید که بدین ترتیب ترسیم کاملا مقید ایجاد خواهد شد.

انتخاب سطح

پس از خروج از ترسیم دستور hole wizard را انتخاب کنید ودر پنجره type دستور تنظیمات را مانند شکل زیر در نظر بگیرید.

ابزار Hole

پس از مشخص نمودن هندسه و نوع سوراخ باید مکان قرار گیری آن را تعیین کنید. اکنون روی زبانه position کلیک کنید . در این قسمت می توانید از اندازه گذاریها و روابط هندسی برای تعیین دقیق مکان استفاده کنید.

position

یک بار روی سطح بالای مدل کلیک کنید . هر کلیک یک پیش نمایش از سوراخ را روی مدل قرار می دهد. و هر تعداد دلخواه سوراخ می توانید روی مدل ایجاد کنید. و ما فقط به یک مورد نیاز داریم. برای تعیین دقیق محل قرار گیری از دستور add relation استفاده کنید و نقطه میانی خط و مرکز سوراخ را انتخاب کنید و قید coincident را اعمال کنید و با کلیک بر روی ok به دستور خاتمه دهید.

قید coincident

برای پنهان کردن ترسیم کمکی از دید در نمودار درختی یا صفحه گرافیکی روی آن راست کلیک کرده و گزینه hide را انتخاب کنید.

hide

ایجاد آرایه ای از سوراخ ها به صورت دایره ای

برای تکمیل مدل باید سه سوراخ مشابه دیگر ایجاد کنید که در این حالت کاربرد دستور ایجاد آرایه را یاد می گیرید. دستور circular pattern را از نوار ابزارfeatures انتخاب کنید.

Circular Pattern

ابتدا نمایه مورد نظر که hole ایجاد شده در مرحله قبل است را انتخاب کنید. برای تغییر حوزه انتخاب یک بار قسمت select axis کلیک کنید و برای محور گردش می توانید یکی از دو سطح استوانه ای را انتخاب کنید که در این صورت محور فرضی مرکزی استوانه در نظر گرفته خواهد شد.

زاویه دوران را 360 درجه و تعداد آرایه را برابر 4 قرار دهید و گزینه equal spacing را نیز تیک بزنید تا توزیع برابر ایجاد شود .دستور را اجرا کنید و مدل خود را ذخیره کنید.

آموزش مدلسازی سالیدورک

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک