• slide1
  • slide2

آموزش ابزار و محیط های نرم افزار solidworks

Solidworks یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی در زمینۀ مهندسی مکانیک می باشد. این نرم افزار بیشتر در دسته نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر قرار می گیرد (CAD)، البته این نرم افزار دارای ابزارهای جانبی برای CAE (مهندسی به کمک کامپیوتر)می باشد و همچنین خروجی هایی نیز برای نرم افزارهای CAM (ساخت به کمک کامپیوتر)دارد.در این قسمت با محیط این نرم افزار آشنا میشویم....

این نرم افزار مدل های سه بعدی خود را بر مبنای ترسیم های دو بعدی ایجاد می کند . و طراحی انجام شده توسط این نرم افزار به صورت پارامتریک بوده و به آسانی قابل ویرایش است. قید ها که مقادیر آنها مشخص کنندۀ شکل و هندسه مدل می باشند جز پارامترها محسوب می شوند ، همچنین پارامترها می توانند پارامترهای عددی مانند طول خط ، قطر دایره و.. و یا پارامترهای هندسی مانند توازی ، مماس بودن و.. باشند.

تقسیم بندی داده ها در این نرم افزار در سه محیط اصلی انجام می شود که به شرح زیر می باشند:

  1.  Part : این محیط برای ایجاد مدل های سه بعدی به صورت تکی می باشد و مدل ایجاد شده در این محیط می تواند مورداستفاده های بعدی در دو محیط دیگر قرار بگیرد.
  2.  Assembly : محیط مونتاژ مدل های تکی ایجاد شده می باشد.
  3.  Drawing :محیطی است برای تهیه نقشه های دو بعدی از داده های ایجاد شده توسط دو محیط بالا.

هنگام ورود به محیط نرم افزار با صفحه ای مانند زیر روبرو می شوید:

 محیط رم افزار سالیدورک

در قسمت سمت راست task pane قرار دارد که شامل گزینه های مختلفی می باشد. این پنجره از نوع پنجره های موسوم به flyout می باشد که با کلیک کردن در خارج از آن ناپدید می شود . برای ثابت ماندن این پنجره بروی آیکون شبیه پونس کوچک کلیک کنید.

 task pane

اولین گزینه solidworks resourses می باشد که امکاناتی برای ایجاد فایل جدید ، باز نمودن فایل های موجود ، آموزشهای نرم افزار و لینک های ارتباطی را در اختیار قرار می دهد.

گزینۀ بعدی در این پنجره design library می باشد. این قسمت محلی برای نگهداری عناصر قابلاستفادۀ مجدد در سالیدورک می باشد . عناصری مانند parts, blocks, annotations عناصر غیر قابلاستفادۀ مجدد مانند SolidWorks drawings, text files, or other non-SolidWorks files برای این بخش قابل شناسایی نیستند.

 کتابخانه طراحی

بخش بعدی ، بخش جستجوگر فایل ها می باشد ( file explorer) که در واقع نسخۀ دوم جستجوگرفایل در ویندوز می باشد . البته دو گزینه اضافی شامل Recent Documents , Open in SolidWorks را نیزدارد.

 جستجوی فایل

بخش view pallet امکاناتی را جهت نماها در اختیار شما قرار می دهد.http://caddesign.ir

 پلت نمایش

گزینه بعدی امکاناتی برای تغییر ظاهر در اختیار قرار می دهد.

 جنسیت

بخش custom property برای اضافه نمودن اطلاعاتی در خصوص پروژه می باشد. اطلاعاتیاز قبیل نسخه پروژه ، شماره قطعه و ..در این بخش اضافه می شوند.

تنظیمات

برای ایجاد فایل جدید می توان از قسمت سمت چپ و با کلیک بروی آیکون New استفاده کرد.

پروژه جدید

همچنین با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+N و گزینۀ File/New در نوار ابزار استاندارد می توان این کار را انجام داد.http://caddesign.ir

نوار ابزار استاندارد در قالب یک پنجرۀ کشویی قرار گرفته است که با کلیک بروی مثلث کوچک قابل دسترسی است . و اگر می خواهید این نوار همواره در دید شما باشد با کلیک بروی علامت پونس کوچک می توانید این کار را انجام دهید.

 نوار منو

 منو بار

با اجرای دستور New به یکی از روش های گفته شده پنجرۀ New solidworks Document برای شما باز خواهد شد. که در آن نوع فایل خود را که یکی از سه حالت part , assembly,drawing می تواند باشد را انتخاب خواهید کرد.

 parts


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک