• slide1
  • slide2

در این آموزش با روش ساخت یک قطعه با ابزار shell آشنا میشوید.

1.بر روی new کلیک کنیدsolidworks new part

بر روی Part کلیک کنیدsolidworks part

Ok.

2.بر روی نمای جلو کلیک راست و Sketch را انتخاب کنید.

 selectfrontplane1

3.بر روی Rectangle rectangle کلیک کنید،یک چهار ضلعی ترسیم کنید.بر روی smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید،چهار ضلعی را 3in x 3in اندازه گذاری کنید.

 3x3

4.بر روی Feature>Extruded Boss/Base کلیک کنید

 feature13

مقدار D1 را 2in قرار دهید

 extrude2in

Okok.

5.بر روی سطح جلو کلیک کنید،

 selectfrontface

و بر روی Shell shell کلیک کنید،در قسمت Parameter،مقدار D1 را 0.1in قرار دهید و Show Preview را فعال کنید.

 setparam

6.پایان کار.

آموزش استفاده از Shell در سالیدورک

             


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک