• slide1
  • slide2

در این آموزش با روش استفاده از ابزار Revolved آشنا خواهید شد.

1.بر روی جدید کلیک کنید.solidworks new part

بر روی Part کلیک کنیدsolidworks part

Ok.

2.بر روی نمای جلو کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 

3.بر روی Rectangle rectangle کلیک کنید و یک چهار ضلعی رسم کنید.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید و چهار ضلعی را 3in x 3in اندازه گذاری کنید.

 3x3

4.بر روی Feature>Extruded Boss/Base کلیک کنید،

 revolved

مقدار D1 را 2in قرار دهید

 extrude2in

و ok .

5.بر روی سطح جلویی کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 sketchonfrontface

6.بر روی Circle Circle کلیک کنید و یک دایره بر روی سطح جلویی رسم کنید.

 circleonface

7.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید و ترسیم را همانند تصویر زیر اندازه گذاری کنید.

 dims

8.بر روی Features>Revolved Cut کلیک کنید revolvedcut بر روی لبه سمت راست به عنوان محور چرخش کلیک کنید

 selectaxis

ابزار revolved cut

و ok .

9.پایان کار

 آموزش ابزار Rovelved Cut در سالیدورک

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک