• slide1
  • slide2

در این آموزش با روش استفاده از دستور Revolved در سالیدورک آشنا میشوید.

1.بر روی New کلیک کنید.solidworks new part

بر روی Part کلیک کنید.solidworks part

Ok.

2.بر روی نمای جلو کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 selectfrontplane

3.ابزار Centerline را انتخاب کنید

centerline

یک خط عمودی از مرکز در حدود 1.5in ترسیم کنید

sketch11

و ok.ok

4.بر روی Circle Circle کلیک کنید و یک دایره در سمت چپ خط محور ترسیم کنید.

 sketch21

5.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید  بر روی دایره رسم شده کلیک کنید و اندازه آن را 0.75in قرار دهید و اندازه گذاری موقعیت را همانند تصویر انجام دهید

 sketch3

و ok.ok

6.برای تکمیل ترسیم فقط لازم از feature استفاده کنید.بر روی Feature>Revolved Boss/Base استفاده کنید.

 feature12

7.خط محور را به عنوان محور انتخاب کنید

آموزش استفاده از دستور Revolved در سالیدورک 

ok.ok

8.پایان کار.

آموزش سالیدورک مدل سازی حلقه

           


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک