• slide1
  • slide2

در این آموزش با روش مدل سازی بال هواپیما با استفاده از ابزار Loft در سالیدورک آشنا می شوید.

1.کلیک بر روی جدید solidworks new part انتخاب Part solidworks part و ok.

2.بر روی نمای کنار کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 select front plane

3.پروفیل مربوط به وسط ایرفویل را در این نما ترسیم کنید.بر روی Line Line کلیک کنید،یک خط افقی ترسیم کنید،ایزار Smart Dimension Smart Dimension را انتخاب کنید و طول این خط را 6in قرار دهید.

 sketch13

4.برای ساخت منحنی بالای ایرفویل بر روی Spline spline کلیک کنید و و منحنی بالایی را همانند تصویر ترسیم کنید،برای خروج از حالت Spline بر روی Esc کلیک کنید.

 sketch23

از حالت ترسیم خارج شوید.exit2

5.برای ترسیم پروفیل نوک باله احتیاج به ساخت Plane دیگر داریم.بر روی  Right Plane کلیک کنید

 select front plane21

و بر روی Reference Geometry>Plane

 ref geo plane1

مقدار فاصله بین دو نما را 10in قرار دهید

 plane option1

وok

6.بر روی Plan1 کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 select front plane11

7.ابزار Line Line را انتخاب کنید،یک خط افقی هم سطح با اولین ترسیم به مقدار کمی فاصله از مرکز ترسیم کنید،ابزار Smart Dimension Smart Dimension را انتخاب کنید و ترسیم را همانند شکل اندازه گذاری کنید.

 sketch32

8.برای ساخت منحنی بالایی ایرفول،ابزار Spline spline را انتخاب کنید،و منحنی بالایی را همانند تصویر رسم کنید،برای بالان Spline دکمه ESC را بزنید.

 sketch41

از حالت ترسیم خارج شوید.exit2

9.نمای View Oreintation>Isometric را انتخاب کنید.

view iso1

sketch51 

10.ابزار Features>Lofted Boss/Base را انتخاب کنید

 lofted2

بر روی Sketch1 و سپس Sketch2 کلیک کنید

loft11

loft22 

وok

11.برای مخفی کردن Plane1،بر روی Plane1 کلیک کنید و گزینه Hide را انتخاب کنید.

 hide plane11

12.حال بال را کامل میکنیم،بر روی Mirror mirror2 کلیک کنید.

بال را به سمت راست بچرخانید و سطح مرکزی را به عنوان Mirror Face/Plane انتخاب کنید.

 wing11

بر روی بدنه بال به عنوان Features To Mirror کلیک کنید

 wing21

wing31

وok

پایان

 آموزش مدل سازی بال هواپیما در سالیدورک

آموزش مدل سازی پهنباد در سالیدورک

                                   


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک