• slide1
  • slide2

در این آموزش با روش ایجاد متن بر روی قطعه آشنا می شوید.

1.بر روی New solidworks new part کلیک کنید(File>New)،بر روی Part solidworks part کلیک کنید،OK.

2.بر روی Option option کلیک کنید و سیستم اندازه گذاری را به IPS تغییر دهید.

3.نمای بالا را انتخاب کنید،از منوی کشویی Normal To را انتخاب کنید.

SolidWorksTutorial Tutorials 1 Simple sketch and feature clip image003 Normal To 

4.بر روی Sketch Sketch Icon در مدیریت دستورات کلیک کنید،ابزار Rectangle rectangle را انتخاب کنید.

5.مرکزorigin را به عنوان نقطه شروع انتخاب کرده و به سمت راست بکشید

 rectangel1

احتیاجی به اندازه گذاری ندارید،در مرحله بعد این کار را انجام میدهیم.دکمه ESC را برای خروج از ترسیم فشار دهید.

 rectangel2

6.تعریف ترسیم با اندازه گذاری.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید،و شروع به اندازه گذاری خط عمودی به مقدار 2.00in،خط افقی به مقدار 2.00in کنید.

 rectangel3

دکمه ECS را برای پایان اندازه گذاری فشار دهید.

7.تبدیل ترسیم به حجم،بر روی Features Features کلیک کنید تا منوی آن فعال شود.بر روی Extruded Boss/Bass Extruded Boss Base کلیک و مقدار D1 را 0.5in قرار دهید.ok

 Direction1

Extrude boss

8.بر روی سطح بالا کلیک کنید و Normal To را انتخاب کنید.

 Select top face

Normal To

از مسیر Tools>Sketch Entities>Text را انتخاب کنید.

 SolidWorksTutorial Tutorials 3 Engrave text to part clip image006 0002

 9.متن دلخواه را در کادر Text وارد کنید

 SolidWorksTutorial Tutorials 3 Engrave text to part clip image001 0000

برای تغییر نوع فونت و اندازه از تنظیمات قسمت پایین استفاده کنید

SolidWorksTutorial Tutorials 3 Engrave text to part clip image003 0000 

بر روی Font کلیک کنید و مقدار اندازه را 10 قرار دهید.OK.

 SolidWorksTutorial Tutorials 3 Engrave text to part clip image005 0000

10.برای قرار دادن متن در مرکز بر روی سطح قطعه کلیک کنید.

 SolidWorksTutorial Tutorials 3 Engrave text to part clip image002 0004

11.برای ایجاد حالت حکاکی متن،بر روی Features Features کلیک کنید،بر روی Extruded Cut extrudedcut1 کلیک کنید،در زیر مجموعه Direction 1 گزینه Blind را و مقدار 0.01in را تنظیم کنید و ok .بر روی Isometric از منوی View کلیک کنید.

 ایجاد متن بر روی قطعه در سالیدورک

پایان.

                                                           


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک