• slide1
  • slide2

در این آموزش،روش استفاده از ابزار SheetMetal مانند Insert bend و Flaten برای ساخت ورق خمیده و صاف را فرا می گیرید.

1.کلیک بر روی New.

 solidworks new part

کلیک بر روی Part

 solidworks part

ok.

2.کلیک بر روی Front Plane و کلیک بر روی Sketch.

selectfrontplane 

استفاده از Line

 Line

ترسیم شکل L.اندازه گذاری اسکچ توسط Smart Dimension

Smart Dimension

به ابعاد 1in x 1in.

 solidworks tutorial sheetmetal sketch1

3.کلیک بر روی Offset Entities

 offset Entities

و کلیک بر روی اسکتچ L.مقدار Offset distance را 0.1in قرار دهید.

 solidworks tutorial sheetmetal sketch2

4.استفاده از line

 Line

ترسیم از انتهای باز این اسکتچ و بستن هر دو سر آن.

 solidworks tutorial sheetmetal sketch3

solidworks tutorial sheetmetal sketch4

solidworks tutorial sheetmetal sketch5

5.کلیک بر روی Features>Extruded Boss/Base

 Extruded Boss Base

تنظیم D1 به مقدار 0.5 و ok.

 solidworks tutorial sheetmetal extrude2

6.کلیک بر روی Sheetmetal>Insert Bends

 insert bend

کلیک بر روی سطح صاف به عنوان سطح که قرار است بر اساس آن مسطح شود.مقدار bend radius را 0.03in و K Factor را 0.5 قرار دهید و ok.

 solidworks tutorial sheetmetal insert bend2

7.سطح خمیده ساده شما آماده است.نمودار درختی را مشاهده کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal insert bend3

8.برای نمایش این پارت به فرم مسطح بر روی Sheetmetal>Flatten کلیک کنید.

 flaten

solidworks tutorial sheetmetal flaten2

خوش بگذره...

اگر شما نمیتونید ابزار Seetmetal را در منوی ابزار اصلی پیدا کنید،شما میتوانید بر روی منوی اصلی کلیک راست کنید و تیک Sheetmetal را فعال کنید.

 solidworks main menu 2

شما اصول اولیه را میدانید،سعی کنید این بست را مدل سازی کنید.                      solidworks tutorial sheetmetal bracket

           


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form

بلوپرینت