• slide1
  • slide2

آموزش مدل سازی یک صفحه ساده در سالیدورک.

1.بر روی solidworks new part (File>New) کلیک کنید،بر روی Part solidworks part کلیک کنید،Ok.

2.بر روی Option option کلیک کنید(Tools>Optino)،تب Document Properties را انتخاب کنید.Units را انتخاب کنید،در زیر مجموعه Unit System گزینه (IPS(inch,pound,second را انتخاب و Ok کنید.

3.نمای بالا(Top Plane) را انتخاب کنید،گزینه Normal To را انتخاب نمایید.

 SolidWorksTutorial Tutorials 1 Simple sketch and feature clip image003

Normal To

4.بر روی Sketch  Sketch Icon در مدیریت دستورات(Command Manager) کلیک کنید،بر روی Rectangle rectangle کلیک کنید.با این کار شما میتوانید در گوشه راست بالا آیکون ترسیم را که نمایان میشود ببینید،که نشان دهنده حالت ترسیم است Sketch mode.

5.مرکزorigin را به عنوان نقطه شروع انتخاب کنید،دست خود را به سمت راست بکشید rectangel1احتیاجی به اعمال اندازه نیست این کار را در مرحله بعدی انجام می دهیم.دکمه ESC برای پایان دادن به ترسیم مستطیل فشار دهید.

rectangel2

توجه:در زمان ترسیم دو نوع خط ایجاد می شود،یکی خط سیاه و دیگر خط آبی.خط سیاه خطی است که به صورت کامل تعریف شده است و خط آبی خطی است که تعریف نشده.

6.تعیین ابعاد ترسیم.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید،و خط عمودی را برای اندازه گذاری انتخاب و مقدار آن را 2.00in قرار دهید،و سپس خط افقی را انتخاب و مقدار آن را 2.00in قرار دهید rectangel3. دکمه ESC صفحه کلید را برای پایان اندازه گذاری فشار دهید.

7.ساخت حجم از اسکچ،بر روی Features Features برای فعال کردن منو کلیک کنید.بر روی Extruded Boss/Base Extruded Boss Base کلیک کرده و مقدار D1 را 0.5in قرار دهید

Direction1 وok

 

8.بر روی سطح بالا کلیک کنید Select top face ،بر روی Normal To Normal To کلیک کنید.منوی Sketch Sketch Iconرا با کلیک کردن بر روی Sketch  فعال و Circle Circle را انتخاب کنید.چهار دایره در چهار گوشه رسم کنید.

Normal To Top

9.تعریف دایره های ترسیم شده،بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید،مقدار دایره ها را 0.2in تعیین کنید.فاصله از لبه ها را 0.3in تععین کنید.

Dimension1

10.بر روی Circle Circle کلیک کنید و یک دایره در مرکز رسم کنید.

Dimension2

11.تعریف دایره جدید،بر روی Smart Dimension  Smart Dimension کلیک کنید،مقدار دایره را 1.0in قرار دهید.فاصله دایره از لبه ها را 1.0in تعیین کنید.

Dimension3

12.برای برش بر روی Features Features کلیک کنید،بر روی Extruded Cut Features کلیک کنید،در زیر مجموعه Direction1،گزینه Through All  را انتخاب

 Through All و ok .  

Plate

پایان.

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک