• slide1
  • slide2

آموزش ساخت یک حجم ساده در نرم افزار مدل سازی سالیدورک.

 

solidworks create simple part box final

1.بر روی New کلیک کنید

 solidworks new part

بر روی Part کلیک کنید

 solidworks part

و Ok.

2.بر روی Top Plane کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 solidworks 2 top plane sketch

3.کلیک بر روی Rectangle

 solidworks sketch rectangle

یک مربع از مرکز ترسیم کنید.

 solidworks sketch rectangle done

4.بر روی Smart Dimension کلیک کنید.

 solidworks 3 smart dimension

بر روی لبه کناری و لبه بالایی برای اندازه گذاری کلیک کنید.با مقدار 1.0in x 1.0in

 solidworks sketch rectangle dims

5.بر روی Features>Extruded Boss/Base کلیک کنید.

 solidworks features extrude boss base

مقدار D1 را 1.0in قرار دهید.

 solidworks features extrude boss base option

و کلیک

 solidworks ok1

6.کار تمام است.  

solidworks create simple part box                

                   


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک