• slide1
  • slide2

اولین تابستان سال دوم من بود.من فقط طرح طراحی پویای یک بشقاب کره از دید یک مورچه را انجام داده بودم.در حالی که تو فکر بودم و هوا خنک بود،استاد من نمیتوانست بگوید که آن یک بشقاب کرده است یا یک بلوک از خانه مدرن.این چیزی شبیه تصویر زیر بود.

این اهمیت انتخاب یک چشم انداز مناسب در برقراری ارتباط ایده های خود را نشان میده.چگونه پرسپکتیو مناسب انتخاب کنیم

سه شکل مستطیل شکل با نسبت های مشابه در فضا.شما میتوانید ببینید چگونه پرسپکتیو ابعاد را نشان میدهد.انتخاب پرسپکتیو مناسب

تنها کمی جزئیات را به شکل اضافه میکنیم،شما میتوانید ببینید چگونه به سرعت چشم انداز مناسب کمک میکند.اهمین انتخاب چشم انداز مناسب

حالا با اضافه کردن جزئیات کوچک مناسب و پس زمینه،سه مستطیل که تناسب های یکسان دارند،کلی تفاوت در مقیاس های بعد دارند.

michaelditullo.com

          


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form