تعریف محصول

توسعه یک محصول جدید نیازمند برنامه ریزی در تمامی زمینه ها قبل از تایید استراتژی های طراحی می باشد. برنامه ریزی پیش هنگام شامل آنالیزهای مشتریان، بازار، محصول و همچنین برنامه ریزی تولید، تامین، کیفیت و مدیریت پروژه می باشد که این برنامه ریزی در قالب طرح توجیهی (Business Plan) ارائه می گردد.

تعریف محصول عبارت است از تعریف مشخصات طراحی محصول، اهداف عملکردی و تدوین برنامه صحه گذاری محصول که بر مبنای نیازها (شامل خواسته های مشتری، الزامات قانونی و خواسته های شرکت) انجام می گیرد. پس از دریافت صدای مشتری، این نیازها به ویژگیهای طراحی محصول تبدیل می گردند که این ویژگی ها مبنای طراحی هر محصول می باشند.

تعریف محصولصحه گذاری محصول

یکی از فرآیند های مهم در طراحی و تکوین محصول جدید، صحه گذاری محصول جهت اطمینان از تطابق طراحی محصول با تعاریف انجام شده می باشد.

براساس فرآیند Design verification and validation و دروازه های مختلف تعریف شده در نظام SPDS ، صحه گذاری در سطح خودرو ، سیستم و زیر سیستم ها انجام و محصول ، صحه گذاری می گردد.
فرآیند صحه گذاری محصول شامل انجام تستهای صحه گذاری بر اساس برنامه تعریف شده ، Sign off خودروهای نمونه و اطمینان از کیفیت قطعات استفاده شده جهت انجام تستها و در نهایت Sign off محصول در فازهای مختلف پروژه می باشد.
صحه گذاری محصولطراحی استایل خودرو

طراحی استایل خودرو

امروزه در مجموعه فعالیت های نظام مند و مستمر طراحی یک خودرو جدید، طراحی استایل بدنه و تریم داخلی خودرو از نخستین اقدامات عملی گروه طراحی محسوب گردیده و بواسطه نقش حیاتی آن در تحقق مفاهیم تدوین یافته برای محصول و تداوم فعالیت های طراحی مهندسی و تکوین ، از جایگاهی منحصر بفرد برخوردار می باشد .

 مدیریت طراحی صنعتی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای کلیه فعالیت های مرتبط با طراحی Styling در طراحی یک خودرو جدید را بر عهده دارد. این مهم با توجه به توانایی های تخصصی کارشناسان و امکانات زیر مجموعه مدیریت مذکور و سایرمدیریت های سازمان و پس از تثبیت و دریافت مدارک مرتبط با رویکرد ها و اهداف کلان هر پروژه در قالب تعاریف اولیه و زیر ساخت های فنی ، در زمینه های ذیل به وقوع می پیوندد.

 • ارائه ایده های Style اولیه طرح بدنه و تریم فضای داخلی خودرو جدید در قالب طرح های اسکچ دو بعدی .
 • ارائه ایده های Style مرحله دوم طرح بدنه و تریم فضای داخلی خودرو جدید در قالب طرح های Rendering دو بعدی .
 • تهیه مدل های مجازی سه بعدی – ( CAS ( Cad Aided Styling – از طرح (های) منتخب .
 • آماده سازی و ارائه مدل های سه بعدی مجازی – Virtual Real Rendering Concept’s – با ویژگی بصری منطبق با طرح خودرو تولیدی جدید در آینده .
 • تهیه مدل های فیزیکی – Mock-up – در مقیاس های مورد نیاز و حقیقی .

همچنین نظر به اهمیت موقعیت سرنشینان و تاثیرات آن در طرح استایل و ابعاد کلی خودرو ، فعالیت طراحی چیدمان سرنشینان – Ergonomic Layout packaging – نیز به موازات فعالیت طراحی Styling در مدیریت طراحی صنعتی انجام می گردد.طراحی و مهندسی بدنه

طراحی و مهندسی بدنه

بدنه فلزی ، چارچوب اصلی طراحی اجزاء یک خودرو می باشد، ابعاد واقعی و هماهنگی قسمتهای مختلف و مرتبط با یکدیگردر این بخش شکل می گیرد.

- طراحی استراکچر و تحلیلهای مهندسی و امکان سنجی های بدنه و ایجاد سطوح Aکلاس خارجی خودرو و نهایتاً تهیه اسناد و مدارک مهندسی شامل نقشه های دوبعدی و سه بعدی و ایجاد نقشه های مجموعه و تهیه گزارشهای تحلیل مهندسی و ارائه نقطه نظرهای مهندسی جهت بهبود و همچنین تهیه پارت لیست اولیه و نقشه های انفجاری از خودرو، فعالیتهای عمده در فرایند طراحی بدنه می باشد. فعالیتهای ذکر شده همانند یک حلقه بسته با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته و روند طراحی خودرو را تشکیل می دهد. این فعالیتها در قالب  تیم یک پارچه CAD/CAM/CAE همگام با تکنولوژی پیشرفته دنیا صورت می پذیرد.

- تحلیل های مهندسی بصورت گسترده برای دستیابی به اهداف کیفی و الزامات ایمنی و قانونی خودرو بکار می روند. این تحلیل ها شامل تحلیل های تصادف، تحلیل های سازه ای بدنه،تحلیل های سختی، ارتعاشات خستگی وNVHو…. می باشد.

– با بکارگیری تکنولوژی تحلیل مهندسی در مراحل اولیه تکوین محصول شبیه سازی در زمینه مسائل دینامیکی ، غیر خطی و… انجام می گیردو این فرایند موجب کاهش زمان و هزینه با حفظ و افزایش کیفیت می گردد.طراحی و مهندسی تریم و قطعات

طراحی تزئینات و قطعات داخلی و خارجی خودرو بخش قابل ملاحظه ای از فرایند طراحی خودرو را شامل می شود، دریافت فایل هایCASMODEL بعنوان ورودی از دپارتمان طراحی صنعتی، انجام امکان سنجی بر روی آن و نهایتاً طراحی تفصیلی مجموعه قطعات و تزئینات خودرو تهیه اسناد و مدارک مهندسی جهت ساخت قطعات از فعالیتهای عمده در فرایند طراحی تزئینات و قطعات می باشد. فعالیت های مذکور در ارتباط تنگاتنگ با سازندگان مربوطه و در قالب یک تیم و با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا در طراحی و شبیه سازی مجموعه ها انجام می پذیرد. اهم فعالیت های مربوط به این دپارتمان به شرح ذیل می باشد.

۱- انجام مطالعات امکانسنجی بر روی طرحهای ارائه شده از دپارتمان طراحی صنعتی در حوزه های طراحی، ساخت، عملکرد مناسب و تطابق طرح با استانداردهای مربوطه

۲- مدلسازی سطوح کلاسA در خصوص قطعات تزئینات داخلی و خارجی خودرو با استفاده از نرم افزار ICEM SURF

3- طراحی تزئینات داخلی شامل: (مجموعه داشبورد، رودری ها، سقف کاذب، روستونی ها، طاقچه عقب، آینه های داخلی، صندلی ها، کنسول، قاب فرمان، موکت کف، موکت های صندوق عقب، آفتابگیرهاو….)

۴- طراحی تزئینات خارجی شامل: ( مجموعه سپرهای جلو وعقب ، گل پخش کن، قالپاق، آینه های خارجی، زه های کناری، جلوپنجره، کاورهای آبریز برف پاک کن و…)

۵- طراحی قطعات داخلی و خارجی خودروشامل( مجموعه کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع، کمربندهای ایمنی، مکانیزم های شیشه بالابر، قفل و لینک ها، مکانیزم برف پاک کن و شیشه شور، شیشه ها، چراغ ها، دسته راهنماو جلوآمپر، سوئیج های الکتریکی، عایق های صوتی و حرارتی، نوارهای آب بندی، غربیلک فرمان، دستگیره های داخلی و خارجی و ….)

۶- تهیه نقشه های دوبعدی شامل: کلیه جزئیات هندسی مجموعه و درج تلرانسهای ابعادی و هندسی، اتصالات ، نقاط قرار و کنترل، استانداردهای الزامی و…..

۷- انجام بازنگری طراحی در فازهای مختلف پروژه ها بر اساس نتایج آزمونهای انجام شده

۸- تهیه مدارک PDS،DFMEAو Test plan مجموعه هامهندسی سیستم های شاسی

مهندسی سیستم های شاسی

با دریافت ورودی­ های طراحی از مهندسی خودرو که خود حاصل ارزیابی­های فنی و اقتصادی پروژه می­باشد، فرآیند طراحی سیستم­های شاسی آغاز می­گردد که در این مرحله انتخاب platform هدف، نقشی اساسی در شکل­ گیری و تبیین روند ادامه فعالیت­ها دارد.

فرآیند طراحی سیستم­های شاسی پس از تعیین Hardpointها با مدل­سازی سه ­بعدی سیستم تعلیق جلو و عقب، سیستم ترمز، سیستم فرمان، سیستم اگزوز و سیستم سوخت­ رسانی(CNG & petrol) آغاز می­گردد. هدف اصلی از این مدل­سازی بررسی هندسه سیستم تعلیق و اجزای آن، بررسی تداخل­ های هندسی، تحلیل امکان­پذیری ساخت و آنالیز سینماتیک و دینامیک مدل می­باشد که در این مرحله هماهنگی و تبادل اطلاعات با دپارتمان ­های دیگر از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در مرحله بعد طراحی جزئیات طرح بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل­های FEM قطعات و مجموعه­ ها انجام می­شود و در انتها با تهیه نقشه­ های دوبعدی و فایل­های سه­ بعدی، ادامه کار پروژه در مرحله ساخت دنبال می­گردد. در بخش تحلیل دینامیک خودرو با توجه به شبیه­ سازی مانورهای مختلف خودرو به کمک نرم ­افزارها معیارهایی چون RIDE , Handling , Braking مورد بررسی قرار میگیرند.

ضمناً بمنظور بهره ­مندی از تکنولوژی روز دنیا تحقیقات ویژه­ ای در خصوص شناسایی سیستم ­های جدید و تامین نیازمندی­ های آینده صنعت خودرو کشور بطور مستمر انجام می­گیرد.تحلیل و شبیه سازی مهندسی

 • با مهندسی به کمک کامپیوتر (CAِE) می توان عملکرد خودرو و سیستمهای آن را شبیه سازی نمود . با این روش می توان تستهای فیزیکی مورد نیاز را کاهش و یا حذف نمود که باعث کاهش هزینه و زمان طراحی می شود. شبیه‌سازی عملکرد سیستمهای مختلف خودرو، مستلزم استفاده از سخت افزارهای با توان پردازش بالا و نرم افزارهای متعدد در حوزه های مختلف بدلیل چند موضوعی بودن (multidisciplinary) ماهیت آن می باشد.
 • در مدیریت تحلیل وظایف زیر انجام می شود :

             -انجام آنالیزهای عملکردی مختلف در سطح سیستم و خودرو

             -انجام هدف گذاری ویژگیهای خودرو و اطمینان از رسیدن به آن در محیط مجازی

             -یکپارچه سازی و همگونی بین ویژگیهای مختلف خودرو با توجه به نتایج تحلیل

             -انطباق نتایج تست و شبیه سازی

 • به همین منظور آنالیزهایی که در مدیریت تحلیل مرکز تحقیقات و نوآوری انجام می شوند عبارتند از:

مهندسی به کمک کامپیوتر cae

Digital Mock Up

DMU یا نمونه سازی مجازی با هدف کاهش خطاهای طراحی و پیشگیری از آنها قبل از وارد شدن به فاز ساخت قطعات در پروسه طراحی خودرو فعالیت دارد.

 نمونه سازی مجازیساخت و نمونه سازی

ساخت و نمونه سازی

نمونه سازی به منظور ارایه تصویر عینی از خودروی طراحی شده و انجام تستهای مختلف بر روی آن ، انجام می شود. دپارتمان ساخت و نمونه سازی با دارا بودن پرسنل مجرب و کارآزموده و مجهز بودن به سیستمهای پیشرفته CAD/CAM/CAE ، ماشین های فرز CNC با ابعاد کارگیری بالا ، دستگاه Vacuum Casting ، توانسته است مجموعه متنوع و منحصر به فردی از توانمندیها را جهت انجام خدمات ساخت و نمونه سازی گردهم آورد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:

۱- نمونه سازی قطعات فلزی و پلاستیکی

۲- ساخت فیکسچرهای مونتاژ

۳- ساخت فیکسچرهای کنترلی

۴- امکان دیجیتایز کردن لیزری و اسکن سریع سطوح به منظور کنترل سطوح و یا مهندسی معکوس (Reverse Engineering)

5- ساخت قالبهای تزریق پلاستیک

۶- ساخت قالبهای Sheet Metal اعم از کشش، خمکاری و همینگ.

۷- انجام خدمات CAD /CAM و خدمات ماشینکاری (ابعاد حداکثرکارگیرX=6,000 mm Z=2,100 mm Y=2,500 mm )

8- توان انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه ساختخدمات آزمایشگاهی

قابلیت ها در حوزه تست خودرو و قطعات :

آزمونهای اندازه‌گیری آلایندگی

 • اندازه‌گیری مصرف سوخت (برای سیکل شهری ، جاده ، ترکیبی)
 • اندازه‌گیری آلایندگی (تا سطح استاندارد Euro IV بر روی خودروهای بنزینی و گازسوز)
 • اندازه گیری آلایندگی RAW طی سیکل EUDC – ECE و توان سر چرخ

آزمونهای تست جاده

 • توانایی انجام انواع آزمون های استاندارد ECE و EEC
 • انواع آزمون هندلینگ( Handling ) در حالت گذار و Steady Slate
 • توانایی انجام آزمون های حسی صدای خودرو (Squeak & Rottle)
 • انواع آزمون های عملکرد ( موتور ، ترمز ، فرمان و …)

آزمونهای اندازه برداری دقیق

 • اندازه برداری از بدنه وقطعات خودرو یا هر قطعه صنعتی و انجام تعداد ۶ آزمون تائید نوع خودرو

آزمونهای ارتعاشات و شبیه سازی جاده

 • اندازه‌گیری میزان راحتی سفر
 • توان انجام آزمون های استاندارد ECE و EEC
 • ارزیابی کارایی و عملکرد قطعات و مجموعه‌های سیستم تعلیق
 • آزمون دوام خودرو و قطعات سیستم تعلیق و بدنه

آزمونهای برخورد غیر مخرب

تست های شتاب بالا جهت حفظ سلامت سرنشین در هنگام تصادف شامل:

 • تست کمربند ایمنی
 • تست صندلی
 • تست پشت سری
 • شبیه سازی تصادف
 • آزمون های تست شتاب مخزن CNC

آزمونهای صدا ، مودال و تغییر فرم استاتیکی بدنه

 • اندازه‌گیری صدای خارجی خودرو (نویز عبوری) مطابق استانداردهای بین المللی ISO ، EEC و …
 • اندازه گیری صدای داخلی خودرو مطابق استانداردهای بین المللی EEC,ISO و …
 • اندازه گیری میزان صدای هشداردهنده های شنیداری خودرو و موتور سیکلت ها
 • اندازه گیری میزان صدای تولید شده وسایل مکانیکی ، الکترونیکی ، خانگی و ….
 • تعیین فرکانسهای طبیعی
 • اندازه‌گیری سختی پیچشی و خمشی