• slide1
  • slide2

بلوپرینت (blueprint) یک نسخه چاپی از یک رسم فنی است،بطوری که برای ساخت یک نقشه معماری یا طرح موتور خودرو،توسط یک کنتاکتر چاپ بر روی یک ورق حساس به نور،استفاده میشود.بلوپرینت در قرن 19 اختراع شد،که این امکان را فراهم میکرد از یک نقشه معماری با سرعت و دقت زیادی به تعداد انبوه تکثیر شود.blue print توسط خطوط نور بر روی زمینه آبی یک نگاتیو معمولی ایجاد میشده.در حالی که امکان استفاده از رنگ یا سایه خاکستری نبود.

کتاب ارزشمند و خواندنی برای تمام دوستاران طراحی، مخصوصا طراحی خودرو و طراحی بدنه خودرو با عنوان How To Draw Cars چگونه خودرو طراحی کنیم ویرایش دوم از THOM TAYLOR به همراه LISA HALLETT برای دانلود قرار داده شده است.

Login Form