🔵 سنسور دور موتور :
یک سر اهم متر را به پایه یک و سر دیگر را به پایه 2 وصل می کنیم و اهم را می خوانیم. در پژو و پارس و سمند300 تا 400 اهم و در پراید 320 تا 400 اهم، در غیر این صورت خراب است.
🔴 سنسور سرعت :
پایه سوم سوکت را تا پایه ECU طبق نقشه خودرو چک می کنیم مقاومت باید کمتر از یک باشد.
🔵 موتور پله ای
دارای دو سیم پیچ اولیه و ثانویه مقاومت پایه های بیرونی (1 و 4 )، اولیه 54 تا 48 اهم، مقاومت پایه داخلی ثانویه ( 3 و 2 ) 54 تا 48 اهم
 🔴کویل دوبل :
  1. وایرهای 1 و 4 باید دارای مقاومتهای 1/7 تا 4/7 کیلو اهم  
  2. وایرهای 2 و 3 باید دارای مقاومتهای 1/7 تا 4/7 کیلو اهم
✅پایه های 1 و 3، 2 و 3 باید دارای مقاومتهای 6/0 اهم باشد در غیر این صورت سیم پیچ اولیه کویل ایراد دارد.✅
🔵 انژکتورها :
دو پایه انژکتور را به اهم متر وصل نموده و در دمای 20 درجه سانتی گراد مقاومت انژکتور باید بین 12 تا 25 اهم باشد.
🔴 سنسور دریچه گاز :
دو سر اهم متر را به دو پایه بیرونی وصل می کنیم مقاومت 3 تا 4 کیلو اهم باید داشته باشد. یک سر اهم متر را به پایه وسطی قطعه اتصال داده و هنگامی که دسته اهرم گاز را می چرخانیم مقاومت باید تغییر کند
🔵 سنسور اکسیژن :
☑️مقاومت گرمکن در دمای 24 درجه سانتی گراد اهم 4 پایه ( 1 و 2 )، ولتاژ پایه ( 3 و 4 ) در حالت روشن بودن خودرو در حالت غنی بودن ( 9/0 تا 7/0 ) و در حالت رقیق بودن ( 1/0 تا 0 ) می باشد.
🔴 سوئیچ اینرسی :
سوئیچ را در حالت ON قرار داده و مقاومت پایه های 1 و 3 را اندازه می گیریم باید کمتر از یک اهم باشد.
🔵 رله دوبل :
فقط می توان مقاومت سیم پیچ های قدرت و اصلی را اندازه گیری کرد.
  
🔴ترمینالهای رله دوبل🔵
✅سیم پیچ اصلی
✅سیم پیچ قدرت
10-3↘️
                                      85 اهم
12-7↘️
                                      85 اهم
🔵 سنسور ضربه :(ناک سنسور  ) 
تست اهمی ندارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید