🔵 سنسور دور موتور :
یک سر اهم متر را به پایه یک و سر دیگر را به پایه 2 وصل می کنیم و اهم را می خوانیم. در پژو و پارس و سمند300 تا 400 اهم و در پراید 320 تا 400 اهم، در غیر این صورت خراب است.
🔴 سنسور سرعت :
پایه سوم سوکت را تا پایه ECU طبق نقشه خودرو چک می کنیم مقاومت باید کمتر از یک باشد.
🔵 موتور پله ای
دارای دو سیم پیچ اولیه و ثانویه مقاومت پایه های بیرونی (1 و 4 )، اولیه 54 تا 48 اهم، مقاومت پایه داخلی ثانویه ( 3 و 2 ) 54 تا 48 اهم
 🔴کویل دوبل :
  1. وایرهای 1 و 4 باید دارای مقاومتهای 1/7 تا 4/7 کیلو اهم  
  2. وایرهای 2 و 3 باید دارای مقاومتهای 1/7 تا 4/7 کیلو اهم
✅پایه های 1 و 3، 2 و 3 باید دارای مقاومتهای 6/0 اهم باشد در غیر این صورت سیم پیچ اولیه کویل ایراد دارد.✅
🔵 انژکتورها :
دو پایه انژکتور را به اهم متر وصل نموده و در دمای 20 درجه سانتی گراد مقاومت انژکتور باید بین 12 تا 25 اهم باشد.
🔴 سنسور دریچه گاز :
دو سر اهم متر را به دو پایه بیرونی وصل می کنیم مقاومت 3 تا 4 کیلو اهم باید داشته باشد. یک سر اهم متر را به پایه وسطی قطعه اتصال داده و هنگامی که دسته اهرم گاز را می چرخانیم مقاومت باید تغییر کند
🔵 سنسور اکسیژن :
☑️مقاومت گرمکن در دمای 24 درجه سانتی گراد اهم 4 پایه ( 1 و 2 )، ولتاژ پایه ( 3 و 4 ) در حالت روشن بودن خودرو در حالت غنی بودن ( 9/0 تا 7/0 ) و در حالت رقیق بودن ( 1/0 تا 0 ) می باشد.
🔴 سوئیچ اینرسی :
سوئیچ را در حالت ON قرار داده و مقاومت پایه های 1 و 3 را اندازه می گیریم باید کمتر از یک اهم باشد.
🔵 رله دوبل :
فقط می توان مقاومت سیم پیچ های قدرت و اصلی را اندازه گیری کرد.
  
🔴ترمینالهای رله دوبل🔵
✅سیم پیچ اصلی
✅سیم پیچ قدرت
10-3↘️
                                      85 اهم
12-7↘️
                                      85 اهم
🔵 سنسور ضربه :(ناک سنسور  ) 
تست اهمی ندارد.

❇️ خرابی سنسور اکسیژن = مصرف سوخت بیشتر
‼️ نکته مهم اینکه سنسور اکسیژن دارای مواد رادیو اکتیو بوده که در تشخیص گاز های موجود در اگزوز تاثیر بسزایی دارد که در هنگام تعمیرات باید دقت شود که از تماس نوک سنسور با بدن مخصوصا در زمانی که آن نو است جلوگیری کنید این اثر به مرور زمان در مدت تقریبا یک سال از بین و یا کاهش میابد.