ادامه مطلب...

کروس برای اولین بار ترسیم های طراحی سومین مدل تولیدی خود را آشکار کرد،شاسی بلند شهر 3 کروس (Qoros 3 City SUV) که ساخته خواهد شد همزمان با شروع به کار نمایشگاه اتومبیل بین المللی گوانگژو (Guangzho international Automobile).

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form