ادامه مطلب...

در نمایشگاه ایالتی تگزاس کمپانی شورلت از خودروی کانسپت کلرادو رو نمایی کرد،تغییرات ویژه در خصوصیات شامل یک بسته بندی زندگی گرا و لوازم جانبی شخصی میباشد.

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form