ترسیم زیر را در محیط part ایجاد کنید:

ترسیم
برای ایجاد یک ترسیم دو بعدی ابتدا باید روی زبانۀ sketch و سپس روی دستور sketch کلیک کنید.

اینک باید برای ایجاد ترسیم یک صفحۀ ترسیم در نظر بگیرید. برای اینکار می توانید از قسمت design treeیا از صفحۀ گرافیکی صفحۀ front را به عنوان صفحۀ طراحی انتخاب کنید.

دستور line را اجرا کنید و نشانگر را به مرکز صفحه انتقال دهید. یک علامت در کنار نشانگر ظاهر می شود که بدین معناست که با کلیک کردن نقطۀ ابتدای خط با مرکز برخورد خواهد داشت.(نقطه شماره 1 ). در صورتی که حرکت افقی باشد علامت افقی بودن نیز ظاهر می شود ، در نقطه ای مانند شماره 2 کلیک کنید.

تا اینجا خطی افقی را ایجاد کردید. موس را در جهت عمودی حرکت دهید ، علامت عمودی بودن خط نیز ظاهر خواهد شد. در نقطه شماره 3 کلیک کرده و بقیه شکل که شامل خطوط راست می باشد را طبق شماره گذاری نشان داده شده رسم کنید و با فشردن کلید Ecs از دستور line خارج شوید. تا اینجا باید شکلی مشابه شکل زیر داشته باشید. 

پرفیل

در این مرحله تعدادی قید به ترسیم اضافه می کنیم تا ترسیم را تحت کنترل خود داشته باشیم. خط 1 را انتخاب کنید و همزمان با نگه داشتن کلید ctrl خط شماره 7 را نیز انتخاب کنید. از پنجره سمت راست گزینه مساوی بودن دو خط را انتخاب کنید. و بر روی ok کلیک کنید. با اعمال این قید دو خط دارای خواص مساوی خواهند بود و هر اندازه ای که به یکی از خطها اختصاص داده شود برای دیگری نیز در نظر گرفته می شود.

اضافه کردن قید

عمل بالا را برای خطوط 2و6 و همچنین خطوط 3 و 5 نیز انجام دهید. مرحله بعد مرحله اندازه گذاری خطوط

می باشد. همانطور که تا کنون متوجه شدید برای رسم اولیه خطوط ما اندازه دقیقی در نطر نگرفتیم و فقط سعی کردیم خطوط را با اندازه هایی نزدیک به اندازه های مطلوب رسم کنیم. دستور اندازه گذاری دستور Smart dimensionقید اندازه گذاریاست که آن را از زبانه sketch اجرا می کنیم. خطوط را طبق شکل زیر انتخاب می کنیم و با کمی فاصله اندازه ها را قرار داده و در پنجره Modify مقادیر خواسته شده را واردمی کنیم.

اندازه گذاری

تا اینجای کار ترسیم ما کاملا مقید شده و به رنگ سیاه نیز نمایش داده می شود. در ادامه دستور

circle را اجرا کرده و نشانگر موس را در محل نشان داده شده قرار داده و کلیک کنید. این نقطه به عنوان مرکز دایره خواهد بود.

رسم دایرهنشانگر موس حرکت داده و یک دایره رسم کنید. طبق شکل عمل کنیدو در نقطه نشان داده شده کلیک کنید و با فشردن دکمه Esc از دستور دایره خارج شوید.

خارج شدن


دستور Trim Entities برای برش قسمت های ناخواسته ترسیم می باشد و دارای گزینه های مختلفی برای انجام این عمل می باشد. این دستور را از محل نشان داده شده در تصویر اجرا کنید و پس از انتخاب گزینه Trim to closest قسمت های ناخواسته دایره را برش دهید . بقیه مراحل را طبق تصویر انجام دهید و شعاع کمان باقیمانده را با دستور smart dimension برا بر 30 میلیمترقرار دهید.

برش
در پایان دستور دایره را مجدد اجرا کرده و دایره ای کوچکتر و به مرکز دایره قبلی رسم کنید و اندازه قطر آن را برا بر 30 میلیمتر قرار دهید.

پروفیل

رسم این شکل تا اینجا به پایان رسید. دقت داشته باشید که راه حل ارائه شده برای این ترسیم لزوماً بهترین راه حل نبوده و فقط جنبه های آموزشی برای این ترسیم در نظر گرفته شده است. و در این مثال با دستورات رسم دایره – اندازه گذاری- برش ترسیمات – و افزودن روابط هندسی آشنا شدید. شما می توانید مثالهای گوناگونی را که از المانهای سادۀ گفته شده تشکیل شده اند به عنوان تمرین بارها و بارها انجام دهید . 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت