در این آموزش با روش مدل سازی پره های توربو در سالیدورک آشنا میشوید.

1.یک دایره به قطر 3in در نمای روبرو ترسیم کنید و به مقدار 0.08in آن را Extrude کنید.

 sketchbase 204x300

2.بر روی سطح بالایی دایره ای به قطر 0.6in ترسیم کنید و یه مقدار 1.5in آن را Extrude کنید.

 skecthshaft

3.پروفیل پره را بر روی سطح اصلی همانند تصویر ترسیم کنید و به میزان 0.6in آن را Extrude کنید.

 fin1

extrudefin1

4.Plane1 plane با 0.68in فاصله از Front Plane و Plane2 را با 0.85in فاصله از Plane1 اضافه کنید.

addplane

5.یک Sketch بر روی Plane1 ایجاد کنید،تمام لبه های پره را انتخاب کنید و Convert کنید.

 fin2

6.Sketch دیگری بر روی Plane2 همانند تصویر ایجاد کنید.

 fin3

7.با استفاده از ابزار 3D Sketch دو منحنی همانند تصویر رسم کنید.

 fin4 300x220

8.بر روی Loft Boss/Base lofted کلیک کنید،در قسمت Profile دو sketch5 و sketch6 را انتخاب کنید

loft1

و برای Guide Curves influence دو 3D sketch1 و 3Dsketch2 را انتخاب کنید.

 loft2

ok.

fin5

9.بر روی Circular Pattern کلیک کنید

cirpatt

برای مشاهده محور موقت از Tools>Temporary Axes استفاده کنید.محور مرکزی را انتخاب کنید،زاویه 360 ،#8،گزینه Equal Apacing فعال کنید،ok.

cir1

cir2

پایان.

آموزش مدل سازی توربین

                             


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت