روش مدل سازی چرخ دنده مورب یا مارپیچ در سالیدورک.

1.کلیک بر روی New.solidworks new part

کلیک بر روی Partsolidworks part

Ok.

2.کلیک بر روی نمای جلو و انتخاب Sketch.

 selectfrontplane

3.کلیک بر روی CircleCircle

و ترسیم یک دایره بر روی مرکز.انتخاب Smart Dimension Smart Dimension کلیک بر روی دایره و قرار دادن 1.0in به عنوان اندازه.

 gear1

4.ایجاد حجم برای اسکتچ.از مسیر Features>Extruded Boss/Base .extrude3

 helical gear 2

تنظیم D1 به مقدار 0.3in

 helical gear 3

و Ok.ok

5.کلیک بر روی سطح جلو و انتخاب Normal To.

 helical gear 4

6.کلیک بر روی سطح روبرو و انتخاب Sketch.

 helical gear 5

7.انتخاب ابزار Centerline gear8

و ترسیم یک خط محور عمودی.

 helical gear 6

8.انتخاب ابزار Line Line و ترسیم پروفیل دندانه چرخ دنده.

 helical gear 7

9.انتخاب Smart Dimension Smart Dimension ،اندازه گذاری ترسیم همانند شکل.

 helical gear 8

10کلیک بر روی Exit Sketch exit sketch ،تغییر حالت نمایش به Isometric.

 gear13

helical gear 9

11.دکمه چرخان وسط موس را نگه داشته و قطعه را بچرخانید به سمت پشت.

 helical gear 11

بر روی سطح پشت کلیک کنید و Normal To را انتخاب کنید.دوباره بر روی این سطح کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 helical gear 12

12.ما ترسیم بعدی را بر روی این سطح ایجاد میکنیم،پس دکمه CTRL را نگهداشته و تمام خطوط ترسیم اول را انتخاب کنید

helical gear 13

و بر روی Convert Entities convert entities کلیک کنید.حالا احتیاج داریم تمام قیدهای بین این ترسیم و دیگر ترسیمات را برداریم،برای این کار بر روی Display/Delete Relations Display Delet Relation کلیک کنید و بعد بر روی Delet All کلیک کنید.

helical gear 16 

و Ok.ok

13.با کلیک و کشیدن سعی کنید تمام خطوط ترسیم را انتخاب کنید.

 helical gear 17

بر روی Rotate Entities کلیک کنید

 helical gear 18

بر روی کادر Center of Rotation کلیک کنید.

 helical gear 19

و بر روی Origin (مرکز قطعه) کلیک کنید.

 helical gear 20

در قسمت تنظیمات زاویه، 10deg را قرار دهید. و

 helical gear 21

14.بر روی Exit Sketch exit sketch کلیک کنید.زاویه دید را به Isometric تغییر دهید.

 gear13

helical gear 22

15.از مسیر Features>Lofted Boos/Base

 helical gear 23

از نمودار درختی دو ترسیم Sketch 2 و Sketch3 را برای Loftet انتخاب کنید.

 helical gear 24

helical gear 25

مطمئن شوید دو نقطه سبز در یک لبه دو Sketch باشند،اگر نبودند با گرفتن و کشیدن آنها را تنظیم کنید.

helical gear 26 

و OK.ok

 helical gear 27

16.از نمودار درختی Loft1 (دندانه چرخ) را انتخاب کنید

 helical gear 28

و بر روی دستور Circular Pattern کلیک کنید.

 gear18

بر روی سطح بیرونی استوانه به عنوان محور چرخش کلیک کنید(یا بر روی View>Temporary Axes  کلیک کنید و به عنوان محور چرخش انتخاب کنید).

 helical gear 29

تعداد Instances را 22 قرار دهید و  ok .

 gear20

مدل سازی چرخ دنده مورب

17.سطح جلو را انتخاب و بر روی Normal To کلیک کنید.

 helical gear 31

18.بر روی سطح مقابل کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 helical gear 32

19.ابزار Circle Circle را انتخاب و یک دایره در مرکز رسم کنید.ابزار Smart Dimention Smart Dimension را انتخاب و مقدار قطر این دایره را 0.40in قرار دهید.

 helical gear 33

20.بر روی Features>Extruded Cut extrudedcut1 کلیک کنید  و مقدار Direction را بر روی Through All قرار دهید و ok .

21.بر روی سطح مقابل کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 helical gear 34

22.ابزار Rectangle را انتخاب و یک چهار ضلعی رسم کنید.بر روی Smart Dimention Smart Dimension کلیک کنید  ابعاد چهار ضلعی را مانند تصویر اندازه گذاری کنید.

 helical gear 35

23.بر روی Features>Extruded Cut extrudedcut1 کلیک کنید و مقدار Direction را بر روی Through All تنظیم کنید و  ok .

 آموزش مدل سازی چرخ دنده مارپیچ در سالیدورک

پایان.

             


دیدگاه‌ها   

+2 #2 hashem voroodi 1395-08-25 12:52
عالی بود خیلی گیر بودم واسه این مورد متشکرم
نقل قول کردن
+2 #1 44hossein 1394-07-05 15:38
عالی
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت