در این آموزش با روش مدل سازی فنر در نرم افزار سالیدورک آشنا می شوید.

1.بر روی New solidworks new part کلیک کنید،سپس بر روی Part solidworks part

Ok.

2.بر روی Option option کلیک کنید(Tools>Option)،تب Document Properties را انتخاب کنید.Units را انتخاب کنید،در زیر مجموعه Unit سیستم IPS(inch,pound,second را انتخاب کنید،OK.

3.نمای بالا را انتخاب کنید،از منوی کشویی Normal To را انتخاب کنید.

  SolidWorksTutorial Tutorials 1 Simple sketch and feature clip image005SolidWorksTutorial Tutorials 1 Simple sketch and feature clip image003

4.از منوی مدیریت دستورات بر روی Sketch Sketch Icon  کلیک کنید،سپس بر روی Circle Circle  کنید.همچنین شما میتوانید در کوشه راست بالا صفحه اصلی آیکونی را ببینید که نشان دهنده حالت Sketch است.Sketch mode

5.نقطه مرکز origin را به عنوان نقطه شروع انتخاب کنید،دست را به سمت راست بکشید.

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image004 0000

احتیاجی به اندازه گذاری نیست در مرحله بعد این کار را انجام میدهید.دکمه ESC در صفحه کلید را برای خروج از ترسیم دایره فشار دهید.

نکته:در اینجا دو نوع خط برای حالت ترسیم تولید میشود،یکی خط سیاه و دیگری آبی.خط سیاه به معنی کاملا تعریف شده و آبی به معنی تعریف نشده است.

6.تعریف ترسیم با اندازه گذاری.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید،و با انتخاب لبه دایره آنرا به مقدار 0.5in اندازه گذاری کنید،دکمه ESC را برای پایان اندازه گذاری فشار دهید.

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image004 0001

7.حالت نمایش را به Isometric View تغییر دهید.

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image002 0002

8.ایجاد مارپیچ،بر روی Insert>Curve>Helix/Spiral کلیک کنید

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image001

9.دکمه F را برای تنظیم نمایش فشار دهید،در قسمت Parameters گزینه Constant Pith را انتخاب ،مقدار Pith را 0.10in و Revolution را 4،Start angle را 0.0deg قرار دهید و OK.ok

 SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image006

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image004 0002

10.بر روی نمای کنار کلیک کنید

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image002 0004

 

کلیک بر روی Normal To

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image003

11.بر روی Sketch کلیک کنید،کلیک بر روی Circle.یک دایره بر روی نقطه شروع ترسیم کنید،سپس بر روی Smart Dimension کلیک کنید و مقدار اندازه دایره را 0.05in قرار دهید.

 SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image002 0005

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image004 0003

12.بر روی Exit Sketch exit sketch کلیک کنید،بر روی Features Features در منوی دستورات کلیک کنید.بر روی Swept Boss/Base Sweptکلیک کنید و در Prpfile به کلیک بر روی دایره Sketch2 را انتخاب کنید

 SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image009SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image007

 و برای Path با کلیک بر روی مارپیچ  را انتخاب

 SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image011SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image010

و OK.ok

حالت نمایش را به Isometric View تغییر دهید.

SolidWorksTutorial Tutorials 2 Create spring clip image002 0007

14.دکمه F را فشار دهید.

آموزش مدل سازی فنر در سالیدورک

پایان.  

                      


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت