تحلیل و شبیه سازی مهندسی

  • با مهندسی به کمک کامپیوتر (CAِE) می توان عملکرد خودرو و سیستمهای آن را شبیه سازی نمود . با این روش می توان تستهای فیزیکی مورد نیاز را کاهش و یا حذف نمود که باعث کاهش هزینه و زمان طراحی می شود. شبیه‌سازی عملکرد سیستمهای مختلف خودرو، مستلزم استفاده از سخت افزارهای با توان پردازش بالا و نرم افزارهای متعدد در حوزه های مختلف بدلیل چند موضوعی بودن (multidisciplinary) ماهیت آن می باشد.
  • در مدیریت تحلیل وظایف زیر انجام می شود :

             -انجام آنالیزهای عملکردی مختلف در سطح سیستم و خودرو

             -انجام هدف گذاری ویژگیهای خودرو و اطمینان از رسیدن به آن در محیط مجازی

             -یکپارچه سازی و همگونی بین ویژگیهای مختلف خودرو با توجه به نتایج تحلیل

             -انطباق نتایج تست و شبیه سازی

  • به همین منظور آنالیزهایی که در مدیریت تحلیل مرکز تحقیقات و نوآوری انجام می شوند عبارتند از:

مهندسی به کمک کامپیوتر cae

Digital Mock Up

DMU یا نمونه سازی مجازی با هدف کاهش خطاهای طراحی و پیشگیری از آنها قبل از وارد شدن به فاز ساخت قطعات در پروسه طراحی خودرو فعالیت دارد.

 نمونه سازی مجازی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form