مهندسی سیستم های شاسی

مهندسی سیستم های شاسی

با دریافت ورودی­ های طراحی از مهندسی خودرو که خود حاصل ارزیابی­های فنی و اقتصادی پروژه می­باشد، فرآیند طراحی سیستم­های شاسی آغاز می­گردد که در این مرحله انتخاب platform هدف، نقشی اساسی در شکل­ گیری و تبیین روند ادامه فعالیت­ها دارد.

فرآیند طراحی سیستم­های شاسی پس از تعیین Hardpointها با مدل­سازی سه ­بعدی سیستم تعلیق جلو و عقب، سیستم ترمز، سیستم فرمان، سیستم اگزوز و سیستم سوخت­ رسانی(CNG & petrol) آغاز می­گردد. هدف اصلی از این مدل­سازی بررسی هندسه سیستم تعلیق و اجزای آن، بررسی تداخل­ های هندسی، تحلیل امکان­پذیری ساخت و آنالیز سینماتیک و دینامیک مدل می­باشد که در این مرحله هماهنگی و تبادل اطلاعات با دپارتمان ­های دیگر از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در مرحله بعد طراحی جزئیات طرح بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل­های FEM قطعات و مجموعه­ ها انجام می­شود و در انتها با تهیه نقشه­ های دوبعدی و فایل­های سه­ بعدی، ادامه کار پروژه در مرحله ساخت دنبال می­گردد. در بخش تحلیل دینامیک خودرو با توجه به شبیه­ سازی مانورهای مختلف خودرو به کمک نرم ­افزارها معیارهایی چون RIDE , Handling , Braking مورد بررسی قرار میگیرند.

ضمناً بمنظور بهره ­مندی از تکنولوژی روز دنیا تحقیقات ویژه­ ای در خصوص شناسایی سیستم ­های جدید و تامین نیازمندی­ های آینده صنعت خودرو کشور بطور مستمر انجام می­گیرد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت