طراحی و مهندسی تریم و قطعات

طراحی تزئینات و قطعات داخلی و خارجی خودرو بخش قابل ملاحظه ای از فرایند طراحی خودرو را شامل می شود، دریافت فایل هایCASMODEL بعنوان ورودی از دپارتمان طراحی صنعتی، انجام امکان سنجی بر روی آن و نهایتاً طراحی تفصیلی مجموعه قطعات و تزئینات خودرو تهیه اسناد و مدارک مهندسی جهت ساخت قطعات از فعالیتهای عمده در فرایند طراحی تزئینات و قطعات می باشد. فعالیت های مذکور در ارتباط تنگاتنگ با سازندگان مربوطه و در قالب یک تیم و با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا در طراحی و شبیه سازی مجموعه ها انجام می پذیرد. اهم فعالیت های مربوط به این دپارتمان به شرح ذیل می باشد.

۱- انجام مطالعات امکانسنجی بر روی طرحهای ارائه شده از دپارتمان طراحی صنعتی در حوزه های طراحی، ساخت، عملکرد مناسب و تطابق طرح با استانداردهای مربوطه

۲- مدلسازی سطوح کلاسA در خصوص قطعات تزئینات داخلی و خارجی خودرو با استفاده از نرم افزار ICEM SURF

3- طراحی تزئینات داخلی شامل: (مجموعه داشبورد، رودری ها، سقف کاذب، روستونی ها، طاقچه عقب، آینه های داخلی، صندلی ها، کنسول، قاب فرمان، موکت کف، موکت های صندوق عقب، آفتابگیرهاو….)

۴- طراحی تزئینات خارجی شامل: ( مجموعه سپرهای جلو وعقب ، گل پخش کن، قالپاق، آینه های خارجی، زه های کناری، جلوپنجره، کاورهای آبریز برف پاک کن و…)

۵- طراحی قطعات داخلی و خارجی خودروشامل( مجموعه کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع، کمربندهای ایمنی، مکانیزم های شیشه بالابر، قفل و لینک ها، مکانیزم برف پاک کن و شیشه شور، شیشه ها، چراغ ها، دسته راهنماو جلوآمپر، سوئیج های الکتریکی، عایق های صوتی و حرارتی، نوارهای آب بندی، غربیلک فرمان، دستگیره های داخلی و خارجی و ….)

۶- تهیه نقشه های دوبعدی شامل: کلیه جزئیات هندسی مجموعه و درج تلرانسهای ابعادی و هندسی، اتصالات ، نقاط قرار و کنترل، استانداردهای الزامی و…..

۷- انجام بازنگری طراحی در فازهای مختلف پروژه ها بر اساس نتایج آزمونهای انجام شده

۸- تهیه مدارک PDS،DFMEAو Test plan مجموعه ها


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت