طراحی استایل خودرو

طراحی استایل خودرو

امروزه در مجموعه فعالیت های نظام مند و مستمر طراحی یک خودرو جدید، طراحی استایل بدنه و تریم داخلی خودرو از نخستین اقدامات عملی گروه طراحی محسوب گردیده و بواسطه نقش حیاتی آن در تحقق مفاهیم تدوین یافته برای محصول و تداوم فعالیت های طراحی مهندسی و تکوین ، از جایگاهی منحصر بفرد برخوردار می باشد .

 مدیریت طراحی صنعتی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای کلیه فعالیت های مرتبط با طراحی Styling در طراحی یک خودرو جدید را بر عهده دارد. این مهم با توجه به توانایی های تخصصی کارشناسان و امکانات زیر مجموعه مدیریت مذکور و سایرمدیریت های سازمان و پس از تثبیت و دریافت مدارک مرتبط با رویکرد ها و اهداف کلان هر پروژه در قالب تعاریف اولیه و زیر ساخت های فنی ، در زمینه های ذیل به وقوع می پیوندد.

  • ارائه ایده های Style اولیه طرح بدنه و تریم فضای داخلی خودرو جدید در قالب طرح های اسکچ دو بعدی .
  • ارائه ایده های Style مرحله دوم طرح بدنه و تریم فضای داخلی خودرو جدید در قالب طرح های Rendering دو بعدی .
  • تهیه مدل های مجازی سه بعدی – ( CAS ( Cad Aided Styling – از طرح (های) منتخب .
  • آماده سازی و ارائه مدل های سه بعدی مجازی – Virtual Real Rendering Concept’s – با ویژگی بصری منطبق با طرح خودرو تولیدی جدید در آینده .
  • تهیه مدل های فیزیکی – Mock-up – در مقیاس های مورد نیاز و حقیقی .

همچنین نظر به اهمیت موقعیت سرنشینان و تاثیرات آن در طرح استایل و ابعاد کلی خودرو ، فعالیت طراحی چیدمان سرنشینان – Ergonomic Layout packaging – نیز به موازات فعالیت طراحی Styling در مدیریت طراحی صنعتی انجام می گردد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت