ادامه مطلب...

نادر فقیه زاده، طراح ایرانی خودروهای BMW در سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. او دوران ابتدایی را تهران گذراند و در سال ۶۵ به سبب کار پدر که در کنسولگری ایرن در آلمان و در شهرهای فرانکفورت و هامبورگ به همراه خانواده به این کشور مهاجرت کرد.

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form