این نرم افزار که Optimizer Image نام دارد،یکی از بهترین برنامه هایی است که برای کاهش حجم تصویر میتوانیم از آن استفاده کنیم.

  • کاهش 80 درصدی حجم تصویر با کاهش حداقلی کیفیت تصویر
  • محیط کاربری ساده
  • اگر در موقع وارد کردن تصویر پیغام خطا ظاهر شد دقت کنید نام پوشه فارسی نباشد. 

دانلود Optimizer Image

optimized image 


Login Form

بلوپرینت